ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Σημαντικά έργα συντήρησης δρομολογούνται στα σχολεία του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

Στη δημοπρασία του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Ε. Σαπών» που έχει προϋπολογισμό 161.281 ευρώ προχώρησε ο Δήμος Μαρωνείας –Σαπών μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και σε συνέχεια αντίστοιχου έργου για τα σχολεία της Δ.Ε. Μαρώνειας, το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε.

Στις 19 Σεπτεμβρίου του 2023 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών προκειμένου ολοκληρωμένα ο Δήμος να προχωρήσει το έργο για τα δημόσια σχολεία της Δ.Ε. Σαπών και της Δ.Ε. Μαρώνειας.

Με γνώμονα τη λειτουργικότητα των κτιρίων και τον σεβασμό προς τη σχολική κοινότητα, δρομολογούνται σειρά εργασιών επισκευής και συντήρησης των παρακάτω σχολικών μονάδων:

  • 1o Νηπιαγωγείο Σαπών
  • 2ο Νηπιαγωγείο Σαπών
  • Νηπιαγωγείο Αμφίων
  • Δημοτικό Σχολείο Σαπών
  • Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σαπών
  • Διαπολιτισμικό Λύκειο Σαπών

Στα παραπάνω κτίρια προβλέπονται, μεταξύ άλλων, εργασίες αποκατάστασης μόνωσης και φθορών πλάκας, εργασίες υγρομόνωσης στεγών, αντικαταστάσεις σωμάτων θέρμανσης, αντικεραυνική προστασία, εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, καθαρισμός και συντήρηση περιμετρικών υδρορροών ομβρίων υδάτων και σφράγιση κενών στις στέγες, επισκευή επιχρισμάτων, στεγάνωση και βαφή τοιχοποιίας, επισκευή υπαρχόντων και τοποθέτηση  νέων πάγκων αυλής, αντικαταστάσεις κουφωμάτων, εργασίες σε λεβητοστάσια, ελαιοχρωματισμοί, εργασίες σε περιφράξεις, επισκευές και συντηρήσεις σε μεταλλικά στοιχεία των κτιρίων, τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων κ.ά.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση και την επισκευή σχολικών μονάδων και στις δύο Δημοτικές Ενότητες του.  Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για το έργο που αφορά τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Μαρώνειας ύψους 146.243 ευρώ και έτσι συνολικά ο προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ περίπου. 

Τα έργα θα συμβάλουν στην κτιριακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τις νεότερες γενιές και ενισχύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία.

Η Δημοτική Αρχή Μαρωνείας-Σαπών συνεχίζει το έργο της με συνέπεια και όραμα.

Back to top button