Αγροτικά νέαΚορυφαία

Παράταση δύο μηνών στις «ανοιχτές» τιμές των παραγωγών από τα Θρακικά Εκκοκιστήρια ΑΕ

Δυνατότητα «κλεισίματος» της τιμής μέχρι τις 10 Απριλίου, με χρήση του συστήματος εγγυημένης τιμής

Σε ανακοίνωσή τους τα “Θρακικά Εκκοκιστήρια ΑΕ ” αναφέρουν:

“Όπως έχει ανακοινωθεί εξαρχής, η 15η Φεβρουαρίου είναι η τελευταία μέρα κατά την οποία οι παραγωγοί μπορούν να κλείσουν τις τιμές για το βαμβάκι που παρέδωσαν στην επιχείρηση μας.

Πλέον, παρέχεται και η δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας κατά δύο μήνες (μέχρι τις 10 Απριλίου 2024), αποκλειστικά με χρήση του συστήματος ελάχιστης εγγυημένης τιμής, η οποία προκύπτει από την τιμή ημέρας, μειωμένη κατά 2,5 λεπτά.

Όσοι παραγωγοί επιθυμούν, επομένως, να αφήσουν «ανοιχτή» την τιμή και πέραν της 15ης Φεβρουαρίου, αλλά μέχρι τις 10 Απριλίου, πρέπει να επιλέξουν την ελάχιστη εγγυημένη τιμή τους μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου. Η ελάχιστη εγγυημένη τιμή προκύπτει από την κλειστή τιμή ημέρας, μειωμένη κατά 2,5 λεπτά. Αντίστοιχα, όταν στο μέλλον ο παραγωγός αποφασίσει να «κλείσει» την τιμή, η τιμή που θα λάβει θα είναι μειωμένη κατά 2,5 λεπτά από την αντίστοιχη κλειστή τιμή εκείνης της ημέρας.

Η συγκεκριμένη παράταση της προθεσμίας κατά δύο μήνες δεν είναι υποχρεωτική, παρέχεται δηλαδή μόνο σε όσους παραγωγούς το επιθυμούν και είναι διατεθειμένοι να κάνουν χρήση του συστήματος ελάχιστης εγγυημένης τιμής. 

Εάν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου δεν έχουμε λάβει σχετική ενημέρωση/εντολή για «κλείσιμο» της τιμής μέσω του συστήματος εγγυημένης τιμής, ούτως ώστε να δοθεί αυτόματα η παράταση των δύο μηνών, η τιμή θα «κλείσει» την 15η Φεβρουαρίου, χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση χρήσης του συστήματος εγγυημένης τιμής, η εξόφληση του ποσού, πέραν της προκαταβολής που έχει ήδη λάβει ο παραγωγός κατά την παράδοση, θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του «κλεισίματος» της τιμής.

 Παράδειγμα:

Ημερομηνία: 08/02/24
Κλειστή τιμή: 58 λεπτά/κιλό
Εγγυημένη τιμή: 55,5 λεπτά/κιλό 

Ο παραγωγός επιλέγει να κάνει χρήση του συστήματος εγγυημένης τιμής, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι τα 55,5 λεπτά/κιλό.

  1. Μετά από ένα μήνα η κλειστή τιμή ημέρας είναι στα 63 λεπτά και αποφασίζει να «κλείσει» την τιμή. Η τιμή που θα λάβει είναι 60,5 λεπτά (δηλαδή κατά 2,5 λεπτά μειωμένη από την κλειστή τιμή ημέρας).
  2. Η τιμή παρουσιάζει πτώση και δεν βρίσκεται ξανά στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα. Ο παραγωγός είναι εξασφαλισμένος από την εγγυημένη τιμή που έχει ήδη λάβει (55,5 λεπτά).
Back to top button