Και στο 3ο Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής τοποθέτησε φωτοβολταϊκό σύστημα η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής συνεχίζει το έργο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις στέγες σχολικών κτιρίων. Σήμερα 21 Αυγούστου 2023 τοποθετήθηκαν στη στέγη του 3ου Μειονοτικού Σχολείου επί της οδού Αντιγόνου αριθ.19. φωτοβολταϊκά πάνελ με σκοπό την κάλυψη κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Exit mobile version